• Overview
 • Agenda
 • - Scroll down for English description - 

  Kutsume osalema Garage48 Mõttetalgutele "Tuleviku Tallinn"

  Ühine Garage48 Mõttetalgutega, et aidata kaasa ideede ja lahenduste leidmisele meie ilusale Tallinnale!

  Garage48 Mõttetalgute eesmärgiks on julgustada üritusel osalejaid pakkuma ideid ning koos mentorite ja juhendajatega neid valideerima ja leidma võimalikke lahendusi Tuleviku Tallinn jaoks.

  Üritusel saavad olema kaasatud mentorite ja juhendajatena nii linnaplaneerimise, sotsiaalvaldkonna, keskkonna kui ka tehnilise sektori eksperdid.

  Valdkonnad, milles kutsume üles kaasa mõtlema:
  - HARIDUS (lasteaiad, koolid, elukestev õpe, kaasav haridus, kodanikualgatuse haridus, jne.)
  - SOTSIAALKAITSE (sotsiaalteenused, arstiabi, tervis, eakate võimalused, töö ja töötus jne.)
  - KOOSLOOMELINE LINNAPLANEERIMINE (osalusdemokraatia, kaasaegsetest põhimõtetest lähtuv ruumiline areng, koostöö linnaplaneerimisel, kodanikualgatuste ja kogukonnategemiste soosimine jne.)  
  - SÄÄSTLIK LIIKUVUS (inimeste liikumise võimaldamine eeskätt ühistranspordi ja kergliikluse kaudu, teede-tänavate avalik planeerimine jne.)
  - AVALIK LINNARUUM (teede ja tänavate, majadevahelise ruumi ja mereääre jalakäijasõbralikkus ja aja veetmise mõttes meeldivus; tühjade kruntide ja hoonete vahekasutus, ruumieksperimendid pikaaegsete ruumimuudatuste paikapanemiseks jne.)  
  - VABA AEG, SPORT, KULTUUR (huvitegevus, sportimisvõimalused, noorsootöö, kultuuriteenused jne.)
  - KONKURENTSIVÕIMELINE PEALINN (startupid ja tehnoloogiasektor, ettevõtlus, (välis)investeeringud, teadus- ja arendustegevus, tööhõive jne.)

  Workshopi sessioon on mõeldud kõigile, kellel on huvi kaasa aidata linna tuleviku planeerimisel ning kes vaatamata oma taustale ja oskustele tahab panustada lahenduste leidmisel. Kutsutud on osalema tallinlased, eksperdid, tudengid, praktikud, teadurid, ettevõtjad, arendajad, insenerid, projektijuhid, turundajad ja kõik teised spetsialistid.

  Päev algab kogunemise ja tiimide moodustamisega, et leida lahendusi allolevatele küsimustele:
  - Millist ideed/probleemi peaksime lahendama?
  - Mis on potentsiaalse lahenduse detailid?
  - Kes on potentsiaalsed kasutajad/kliendid ja sihtturg?
  - Kas lahendusele on võimalik leida ka jätkusuutlik mudel?
  - Mis võiks olla lahenduse prototüübiks? Tehnilise lahenduse korral - kas prototüüp võiks olla teostatav ka 48-tunnise hackathoni käigus?

  Iga meeskond valmistab seejärel ette presentatsiooni, et kanda ette päeva jooksul leitud lahendus/tulemused. Žürii aitab tuvastada parimad ideed. Parimatele ideedele motiveerivad auhinnad.

  Registreeri ennast üritusele ning ole üks Tuleviku Tallinna mõjutajatest! ÜRITUS ON OSALEJATELE TASUTA!

  Üritus toimub koostöös Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga.

  ***

  Welcome to Garage48 Idea Garage about the Future of Tallinn!

  It is about time to come together and discuss ideas & solutions for our own beautiful city of Tallinn! Join us... 

  The aim of Idea Garage is to encourage participants to propose and validate new ideas with the help of mentors in making Future Tallinn a better place to live in.
   
  Our amazing urban planning, social sphere, environmental and technical mentors are there to help your ideas develop and get ready to fly.

  Let's dream & discuss solutions in following relevant areas:
  - EDUCATION (kindergarten, schools, lifelong education, inclusive education, citizen initiative education etc.)
  - SOCIAL SECURITY (social services, medical care, health, senior citizen services, employment and unemployment etc.)
  - CO-CREATIONAL CITY PLANNING (participatory democracy,  modern spatial development, collaborative city planning, community initiatives and activities etc.)
  - SUSTAINABLE MOBILITY  (public transport, walking and cycling, participatory planning and redesign of streets)
  - PUBLIC CITY SPACE (quality and attractiveness of roads and streets, space between buildings, waterfront, brownfields and undeveloped lots in urban areas)
  - FREE TIME, SPORTS, CULTURE (hobbies, sporting facilities, youth engagement, culture services etc.)
  - COMPETITIVE CAPITAL (startups & IT sector, entrepreneurship, (foreign)investments, research & development, employment etc.)

  The workshop is intended for everybody who has curiosity and wants to contribute to the city future and isn’t afraid to tackle the subject, no matter your background. Tallinn citizens, specialists, experts, students, practitioners, scientists, entrepreneurs, visionaries as well as developers, engineers, project managers, marketeers are all welcome.

  We will gather in the morning and will start work in small groups with the purpose to find solutions for the following questions:
  • what kind of a problem/idea to solve
  • detail the solution
  • identify the target users/customers and the market
  • see if there is a sustainable (business) model for the solution
  • discuss what could be the scope of the initial prototype – is there anything what can be built during 48h hackathon.

  Every group will prepare a presentation and a small pitch to introduce the outcomes of the work to all participants. The best ideas presented will receive special and amazing awards from the jury.

  In order to get your seat among the influencers of future Tallinn, register here! EVENT IS FREE TO JOIN

  This event is organized in co-operation with Social Democratic Party.
  - Scroll down for agenda in English - 

  09:30 – 1o:00 Registreerimine, hommikukohv
  10:00 – 10:15 Avasõnad ja päeva sissejuhatus
  10:15 – 11:15 Ideede "pitchimine" ja meeskondade loomine
  11:15 - 12:45 Meeskonnatöö, mentorid/eksperdid juhendavad
  12:45 - 13:30 Projektide esitlemine, VÕITJATE valimine

  ***

  09:30 – 1o:00 Registration, morning coffee
  10:00 – 10:15 Opening remarks and introduction to the day
  10:15 – 11:15 Pitching of ideas, team formation
  11:15 - 12:45 Teamwork, mentors go round
  12:45 - 13:30 Presentation of projects, choosing a WINNER

  #garage48 #Lift99

  Mentors

  ANDRES SUSI

  Tech Entrepreneur

  Linkedin Facebook

  TEELE PEHK

  Urbanist @ Linnalabor

  RASMUS RASK

  CEO, Founder @ La Muu, Founder @ Uuskasutuskeskus

  Linkedin

  ANTO LIIVAT

  Member of Supervisory Board @ Enterprise Estonia

  Linkedin

  OTT PÄRNA

  CEO @ Estonian Investment Corporation Ltd.

  Linkedin

  TOOMAS HAIDAK

  Head of transport development & investment department @ Ministry of Economic Affairs and Communications

  Linkedin

  HELEN SILDNA

  Founder & Director @ Tallinn Music Week 

  Organisers

  MAARIKA TRUU

  Events & Sponsors @ Garage48

  Linkedin Facebook

  KARINA UNIVER

  LIFT99 Event & Community Manager

  Linkedin

  RAINER VAKRA

  Member of Parliament